Jdi na obsah Jdi na menu
 


TATO ZPRÁVA JE URČENA VŠEM SERIOZNÍM CHOVATELSKÝM STANICÍM, KTERÉ BEROU VÁŽNĚ NÁŠ CHOV A MAJÍ ZÁJEM O JEHO KVALITNÍ VÝVOJ A OSUD SVÝCH ODCHOVANÝCH MLÁĎAT.  BUDIŽ RADOU, VÝSTRAHOU I NÁVODEM TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ NASLOUCHAT...........A KTEŘÍ CHTĚJÍ POMOCI.

     Ráda bych touto cestou upozornila všechny chovatelské stanice na sl. Lucii Šárešovou!!!!!!! Jmenovaná je v oranžovém svetru
 
Výše jmenovaná slečna opakovaně porušuje morálku a chovné zájmy slušného chovatele!V současné době mnou byla vyzvána k okamžitému ukončení chovné činnosti a ve vlastním zájmu navrácení všech vlastněných potkanů s PP chovným stanicím, od kterých je odkoupila.

K tomuto rozhodnutí mne vedla prokázaná fakta o nepoctivosti a nečestných úmyslech výše zmíněné chovatelky. Lucii Šárešovou jsem již delší dobu sledovala a byla s ní v kontaktu. Jako začínající chovatelce jsem jí radila, směřovala její chovatelskou činnost především k dalšímu kvalitnímu chovu ušlechtilých potkanů v Čechách. Zatímco slečna zdánlivě spolupracovala a stále vyhledávala mou pomoc a rady, v mnoha případech se získanými radami neřídila a postupně se začala uchylovat ke lžím a podvodům, aby svých záměrů bez mého vědomí dosáhla. Podle dostupných důkazů zkupovala a zamlouvala si na našich chovných stanicích mláďata z jednoho vrhu, aniž by se více zpočátku nejprve zajímala o jejich původ či další vhodné použití v chovu. Svůj chov rozšiřovala i o zvířata z prodejen Zverimexů. Postupně vzbudila nedůvěru několika chovatelských stanic, kde jí byl prodej mláďat v tak velkém počtu odmítnut a tak se uchýlila k rezervaci a případnému nákupu nejprve
jménem své matky a později i babičky pod jménem Němcová Toto jednání odůvodňovala zájmem těchto rodinných příslušníků také registrovaně chovat....zatím však registraci těchto osob nelze ani prokázat. Později rezervovala zvířata i na jiná jména...nejspíš osob ze svého okolí. Tímto podivným jednáním vzbudila mé podezření a větší zájem jí nadále sledovat, aby další chov řádně zvládla, pro získaná zvířata měla vhodné podmínky, věnovala jim alespoň nezbytnou péči, která je v takovém počtu zvířat nezbytně nutná. Zatímco mne i ostatní pražské chovatele ochotně zvala na svou novou adresu zde v Praze, kam se přistěhovala z Písku, každý pokus tuto návštěvu uskutečnit nakonec z její strany ztroskotal...většinou z časových důvodů (zaměstnání či časté návštěvy v Písku). Nebylo tedy možno zjistit v jakých podmínkách své potkany chová ani jejich zdravotní stav či dostatečný počet chovných zařízení, natož množství potkanů které nakoupila.
     V poslední době se zaměřila především na nákup mláďat nejžádanějších barevných rázů a opět na rezervaci větších počtů jedinců z jednoho vrhu. Byla na příbuznost zvířat opakovaně upozorněna a řádně poučena o nevhodnosti příbuzenské plemenitby, stejně jako jí byla nabídnuta pomoc při výběru vhodných zvířat k chovu a jejich dalšímu množení, tedy výběru vhodných partnerů pro krytí, stejně jako nezbytné pravidla o věku či váze předepsaných pro krytí a uchovňování chovných jedinců.
     Prokazatelně u ní začalo docházet k nekontrolovanému krytí (množení) na jedincích s PP i bez původu, kdy otec nebyl znám a kdy podle svého tvrzení o nakrytí a březosti samic až do dne porodu nic netušila. Několik po sobě následujících vrhů císařským řezem a s úmrtím samice a v některých případech i mláďat vysvětlovala, že zabřezlé samice již tak koupila v prodejnách Zverimexu
či šlo o záhadné krytí její matkou, která chová potkany bez PP či zvířata pouze údajně hlídala své kamarádce, aniž byla o očekávaném vrhu uvědomena. Takovéto krizové situace se mnou opakovaně řešila. Pouze v jediném případě mohu prokázat, že rodící samici odvezla na odborný zákrok na pražskou veterinární kliniku ERIKA. Samice podstoupila vyšetření a císařským řezem odrodila mrtvá mláďata. Zákrok přežila. Tato informace byla ověřena přímo na výše jmenované klinice, kde mimochodem existuje záznam o podezření, že mláďata uhynula následkem znečištěného prostředí ve kterém se samice krátce před ošetřením prokazatelně nalézala. (Podestýlka a přepravka byla plesnivá a lékař jí na místě dezinfikoval než byla samice po operaci majitelce navrácena). Podle L. Šárešové šlo o samici kamarádky, kterou jí tentýž den donesla hlídat a o březosti, natož nastávajícím porodu v následujících hodinách vůbec nic nevěděla.
 
     Další prokázané nečestné jednaní L. Šarešové poškozovalo dobré jméno chovatelské stanice MARATTON A RATTSTAIN, kde opět došlo k porodu císařským řezem na samici, která neměla údajně při koupi být vůbec nakrytá. Slečna Šárešová si u mne na výše jmenované stanice stěžovala, žádala uhrazení výloh spojené s údajnou operací samice při porodu a pomoci s vyřešením tohoto incidentu. Při zjišťování celého případu byla prokázána nejen pomluva ze strany sl. Šárešové, ale i další podvody a lži ke kterým se slečna stále více uchylovala. Výše zmíněné stanice jí nakrytou samici na vlastní žádost takto již prodaly, byla možnost nakrytou samici vrátit ještě před porodem během
opakovaných návštěv na jmenovaných chovných stanicích a také osobní účast chovatelky pí. Hanky Štrymplové během zákroku, tedy i úhrada vzniklých nákladů neb chovatelka byla v danou dobu v Praze. Na vzniklou situaci však nebyla včas upozorněna a vše se dozvěděla jen ode mne, když jsem tento případ řešila. Dále jsem nařídila okamžité navrácení narozených mláďat a jejich matky chovatelům, aby mohla být mláďata zdárně odchována u náhradní samičky. Zatímco mi sl. Šárešová tvrdila, že vrh i matku v pořádku druhý den vrátila, chovatelé mi později oznámili, že vrh ani samici nedovezla a naopak jim oznámila, že mláďata odchová sama a později doplnila, že nepřežila neb se jí odchov nezdařil. Mně i nadále tvrdila, že vše řádně předala živé a zdravé chovatelce a veškeré nesrovnalosti s danou chovnou stanicí již vyřešila.
    Také jsem slečnu Šárešovou opakovaně upozorňovala na úzkou příbuznost mláďat opačného pohlaví z mé stanice a ch. stanice MORTHY, která si rezervovala.....zatímco mi tvrdila, že si toho nebyla vědoma a pověřila mne, abych rezervaci na stanici MORTHY zrušila, dále se pokoušela mládě ze jmenované stanice bez mého vědomí získat a žádala chovatelku, aby koupi přede mnou zatajila. Mimochodem stejně postupovala i ve svých jednáních u ch. stanic MARATTON a RATTSTAIN......také žádala o zatajení nákupů i ostatních svých lží které mi říkala, aby mohla dál působit jako zodpovědná chovatelka.  K dnešnímu dni takto naváděla i další chovné stanice a mé jméno poškozovala nepravdivými informacemi, že se jí snažím poškodit a znemožnit nakupovat zvířata a řádně na nich chovat.  Popřípadě dalšími pomluvami včetně nelichotivých názvů mé osoby, které již splňují podmínky k podání žaloby na cti utrhání a poškozování jména mé osoby a mé chovatelské stanice.
     Poslední incident vznikl v současné době.....L. Šárešovou jsem při osobním jednání na základě prokázaných přestupků s kterými jsem jí při této příležitosti seznámila, žádala o vysvětlení a byla jsem jen upozorněna, že právě o zrušení registrace údajně oficíálně požádala a chov tímto do budoucna ukončila. Přesto jsem jí neoficiálně jménem naší organizace vyzvala k okamžitému dobrovolnému
ukončení její registrace a další chovatelské činnosti a případnému navrácení vlastněných zvířat s PP chovatelům a upozornila jsem jí, že celou záležitost předám k dalšímu prošetření již oficíální cestou pokud by mé žádosti nevyhověla. Jednalo se i o mém odkoupení chovného samce z mé ch. stanice, kterého mi sama vrátit nabídnula a který mi doposud nebyl předán.

Také následně vznikl nový konflikt s ch. stanicemi RATTSTAIN i MARRATON na jejichž příliš mladé samičce právě odchovává mláďata. Samice samozřejmě není ještě registrována, otce neuvedla a věkově samička je na mladé ještě velice mladá cca. dva měsíce a je to fuzzinka. K chovatelům samičky se po jejich protestu a žádosti o navrácení matky i mláďat velice hrubě chová a pokračuje ve svých lžích a intrikách. V současné době na ní výše jmenované stanice podávají stížnost za ZO v Ústí n. Labem na vedení ZO v Praze.
     Uvedla jsem jen několik ze všech prohřešků, které jsme k dnešnímu dni na sl. Šárešovou prokazatelně nashromáždila....................................

     Nemohu nikomu nakazovat ani přikazovat jak se k této situaci postaví jednotlivé chovatelské stanice v ČR. Předpokládám však, že každý z nás chová především s dobrým úmyslem a zájmem o chov i osud odchovaných mláďat. Je tady radno zvážit, zda chcete lidem jako L. Šárešová v jejích nekalých praktikách a záměrech pomáhat či podpoříte můj názor a její činnost dál prodejem Vámi odchovaných mláďat či nákupem jejích  odchovů již nepodporovat.
     Závěrem bych ráda poděkovala pražským chovatelským stanicím, které pomohli tento případ sledovat, za podporu a pomoc při řešení této situace. Především pak ch. s. MORTHY, POTKANMARVEL, HAPPYRAT a SOMEHONEY za čestné chovatelské jednání!
Dále veliké poděkování za úzkou spolupráci a čestné jednání ch. s. MARATTON a RATTSTAIN.

Drimlová E*

 

***************************************

S vědomím "Potkanbaby"uveřejňuji dopis, který mi došel 25.7.2005 od Renaty Kaláškové:

Upozornění na chov slečny Šarešové

 

Dobrý den,ráda bych tím způsobem upozornila na praktiky jedné chovatelky potkanů.

   Její jméno je Lucie Šarešová, často však vystupuje i pod jinými jmény…nejčastěji  například jako Lucie Němcová. Je to udajně jméno její matky, ale nakonec využívá i babičku a kamarády (kamarádky) aby získala zvířata s PP z různých chovných stanic. Tento trik používá neb zkupuje sourozence a často i celé vrhy a mnoho stanic jí tedy odmítlo prodat své odchovy v takovém množství.

   Začneme od začátku.

   Přijela k nám s krásnými plány a přáními do budoucna, ale…

   Ještě před tím, než k nám zmiňovaná přijela, nás ostatní chovatelé upozorňovali na její podivné chování ohledné nákupu potkanů. Skupovala totiž prakticky celé vrhy, proto jsme ji nabídli potkany nepříbuzné, z různých odchovů a od ostatních chovatelů.

   Celkem si jich od nás odvezla 15 kusů. Některé si vzala nakryté našimi samci, z čehož měla radost. První samička rodila císařským řezem, nejspíše stržená mláďata, samička umřela. Miminka sice přežila, ale přes nabízenou výpomoc v podobě našich kojících samic si miminka nechala a všechna umřela, i přes to, že ji ostatní chovatelé upozorňovali na to, že to zvládnout nemůže a proto ať najde kojící matku. Celý problém stejně jako vše ostatní konzultovala s pí. Drimlovou, která jí celou dobu sledovala…radila a pomáhala…tedy doporučovala ten nejlepší postup….sl. Šárešová většinou tyto rady ignorovala a naopak se uchylovala ke lžím a podvodům. V Praze uváděla, že miminka odvezla do CHS MaRATTon a RATTstein, majitelky těchto stanic pak prosila, aby tuto lež potvrdily. Další samička ji rodila opět císařským řezem za stejných podmínek.

   Vznikaly pochyby jak její chov vypadá neboť se velice a nápadně rychle rozrůstal. Pokusy pražských stanic o návštěvu dopadaly vstřícným pozváním ze strany sl. Šárešové…která se vzápětí při každém pokusu o avizovanou návštěvu nakonec omluvila….vymluvila, že právě není doma…cestuje mezi původním bydlištěm v Písku a současným v Praze.

   Předposlední incident provázel spoustu lží a „oblbování“ ostatních chovatelů, kteří se zajímali o chov zmiňované. Někam doslova zmizeli téměř všichni potkani chované jmenovanou.
Jedna verze přímo z úst slečny Šarešové, cituji: „někdo se ke mně vloupal a ukradl mi všechny potkany, kromě dvou hočiček.“Druhá verze přímo z úst slečny Šarešové, cituji: „potkani mi utekli.“ Třetí verze přímo z úst slečny Šarešové, cituji: „potkani byli přemístěni do jiné chovatelské stanice v Praze.“ Čtvrtá verze přímo z úst slečny Šarešové, cituji: „potkany jsem převezla do Písku a Plzně.“ A to vše během dvou týdnů.

Posledním hřebíčkem do pomyslné „rakve“ bylo zjištění, že ji opět nějaká samice nechce rodit. Vzhledem k tomu, že jí měli zbýt pouze 2 samičky z CHS RATTstein a CHS MaRATTon, nás zajímalo, jaká samička jí rodí, protože tyto zmiňované dvě samičky byly mlaďoučké (nar. 5.4.2005 a 25.4.2005). Slečna reagovala tak, že si vymyslela kamarádku.

Dne 21.7.2005 se slečna Šarešová pochlubila, že jedna fuzzačka od nás má týdenní miminka. Jediná Fuzzačka, kterou od nás slečna dostala, se narodila 5.4.2005.

Narozena ….. 5.4.2005

Týdenní miminka ….. 21.7.2005 ….. Věk samičky ….. 3 měsíce a 16 dní

Narození miminek ….. 14.7.2005 ….. Věk samičky ….. 3 měsíce a 9 dní

Předpokládaná doba krytí (23-denní březost)….. 21.6.2005 
                                                        Věk samičky ….. 2 měsíce 16 dní.

Slečna o věku samičky věděla, PP příslušné samičky si převzala osobně 26.5.2005 přímo z rukou Hanky Štrymplové a Bc. Renaty Kaláškové.Nejprve se vymlouvala na to, že nevěda, kam PP dala, pak vše sváděla na matku. Prý hodně cestuje, tak se o potkany stará matka.

Ptali jsme se veterináře, jak se může stát, že tolik samiček od jedné chovatelky má problémy s porodem, odpověď:  nedostatečná výživa
                                                   nedostatek vitamínů
                                                   špatné zacházení – stržení plodů v děloze

                                                   plísně a houby.

Nejnovější ostudou se stalo hádání se po telefonu, kdy CHS MaRATTon a CHS RATTstein požádalo o navrácení zmiňovaných 2 samiček i z uvedeným vrhem. Odpověď od slečny Šarešové, cituji: „stejně jsem Vám chtěla samičky vrátit, ale až přijedu ze 3-týdenní dovolené, nebo si je vyzvedněte u kamarádky, ale nevím, jestli Vám je dá, protože si je ode mě koupila a má je už 2 týdny.“ Také nám slečna Šarešová řekla, cituji: „potkani jsou mým majetkem a já si se svými potkany budu dělat, co chci já.“

Toto chování nás pohoršilo. Proto chceme touto cestou požádat i ostatní chovatelé, aby byli obezřetní při prodeji svých odchovů neznámým a začínajících chovatelům.

Dále žádáme chovatele, aby neprodávali ve vlastním zájmu další své odchovy do chovu slečny Šarešové, která již navíc údajně vystoupila z Českého svazu chovatelů v Praze aby unikla výstrahám pí. Drimlové která jí doporučila okamžitě z chovem přestat z mnoha vážných důvodů, které zatím o slečně zjistila.

Uveřejněné informace si můžete ověřit u pani Evy Drimlové z Prahy, členky odborné komise pro ostatní hlodavce, ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců v Praze, která se snažila být se jmenovanou v kontaktu a pomoci ji se začínajícím chovem. Tel.č.: 777 06 11 28. O tomto dopise byla pí. Drimlová uvědomena a provedla korektury než byl tento text odeslán…aby neobsahoval informace fakty nepodložené.

Pokud máte zkušenosti se jmenovanou Lucií Šarešovou, informujte, prosím, někoho s níže uvedených, hodláme totiž jeji neprofesionální chování ještě dále řešit. Předem děkujeme. 

Eva Drimlová (CHS Edrimea) 777 06 11 28

Hana Štrymplová (CHS RATTstein) 604 41 20 10

Bc. Renata Kalášková (CHS MaRATTon) 724 06 86 79